Blog

7 Aralık 2017

Üst Çene Bozuklukları

Üst çene bozukluklarına küçük yaşta parmak emme, geçirilen travmalar, erken çekilen dişler, infeksiyonlar, doğumsal anomaliler yada ırksal özelliklere bağlı gelişme gerilikleri neden olabilir.

Üst çenede en sık rastlanılan bozukluk çenenin geride olması, yani az gelişmesi ve asimetrilerdir. Bunların düzeltilmesi üst çene ameliyatı ile yani ortognatik cerrahi yapılarak sağlanabilir. Tedaviye ortodontistlerin diş dizilimini düzeltmek amacı ile tel takmaları ile başlanır. Hastaya çekilen grafiler ve model kalıpların değerlendirilmesi ile ameliyat planlaması yapılır. Isırma plakları hazırlanarak ameliyatı yapacak cerraha yönlendirilir.

 

Üst Çene Ameliyatı İzle

Posted in Videolar by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017

Çene Cerrahisi Nedir?

Çene cerrahisi: Çene bölgesindeki hastalıkları, bozuklukları, doğumsal anomalileri, travma ve tümörleri tanımaya  ve tedavi etmeye yönelik faaliyet gösteren bir uzmanlık alanıdır. Tıpta ve Diş hekimliğinde bir çok uzman çene ameliyatı yaparak bu bölgenin hastalıkları ile ilgilenmekte ve tedavi düzenlemektedir.

Diş hekimliği eğitimi 1900’lü yıllara kadar tıp eğitimi içerisinde bir bölüm olarak yapılırken daha sonra ayrı fakülteler olarak kurulmaya başlanmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan yani 2. dünya savaşından sonra savaş yaralılarının tedavisinde kazanılan büyük deneyimlerinin etkisi ile tıpta yeni uzmanlıkların sayısı hızla artmış plastik cerrahi uzmanlarından yüzle yoğun olarak ilgilenenler maksillo fasial cerrahi (çene yüz cerrahisi) uzmanlıklarını kurmuş ve çene ameliyatları yapmışlardır. Benzer gelişmeler Diş hekimliği bünyesinde de meydana gelmiş ağız içerisindeki diş ve etrafının cerrahisine yoğunlaşan Diş hekimleri Oral cerrahi ( Stomatoloji- Çene cerrahisi ) bölümlerini kurmuşlardır.

Tıp ve Diş hekimliği fakütelerinde birer uzmanlık anabilim dalı olarak bulunan çene cerrahisi mezunları bir çok ülkede farklı eğitim almakta ve değişik uzmanlık isimleri altında ve aldıkları eğitim ve yönetmeliklerini göre faaliyet göstermektedirler. Bugün dünyada en sık görülen uygulama plastik cerrahların içerisinde ağız yüz çene cerrahisine ilgi duyan cerrahlar ya da maksillo – fasial cerrahisi uzmanlığı yapan cerrahlar genel olarak kafatası yüz ve çenenin geniş kapsamlı ameliyatlarını yaparken diş hekimliği kökenli ve tıp fakültesi eğitimini almamış ağız, diş, çene cerrahlarıda ağız içerisindeki lokal hastalıkların ve diş hastalıklarının cerrahi tedavisini yapmaktadırlar.
 

Türkiye’de Çene Cerrahisi

Ülkemizdeki çene cerrahisi ile ilgili duruma bakacak olursak. Sağlık mevzuatında sık değişikliklerle ayrıntılı düzenlemeler yapılmasına rağmen bir çok meslek ve eğitim kurumunun kendi uzmanlık yada eğitim alanından yakın diğer uzmanlık veya eğitim alanlarına doğru genişleme isteği engellenememektedir.  Bazı meslek grupları üyelerinin toplumsal ve siyasi güçlerini kullanarak kendi profesyonel çalışma alanlarını bilimsel kriterlerin dışına taşarak genişletmekte ve toplumsal sessizlikten yararlanarak fiili durum yaratmaktadırlar. Bu durum çene cerrahisi uygulamaları ile ilgili olarak günümüzde çok belirgin şekilde yaşanmaktadır.

Posted in Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017
dudak damak yarığı kemal uğurlu

Dudak Damak Yarığı

Anne karnındayken ( embriolojik dönemde ) bebeğin yüz gelişimi sırasında üst dudağın ve damağın farklı nedenlerle birleşememesi  (füzyon eksikliği) nedeniyle oluşan yarıklara dudak  damak yarıkları denir.

Yarık dudak damak değişik ırklarda farklı oranda görülmekle beraber Avrupa da ortalama 750-1000 doğumda bir görülmektedir. En sık Japonlarda yaklaşık 600 doğumda 1 en az siyah Amerikalılarda yaklaşık 2200 doğumda 1 dir. Halk arasında tavşan dudak olarak da isimlendirilen bu hastalıkta olguların % 80’ninde  sadecedudak yarığı vardır, genellikle tek taraflı ve ağırlıklı olarak da sol taraftadır. Sol / sağ oranı 2/1 dir.

Posted in Dudak Damak Yarığı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017
karın germe ameliyatı kemal uğurlu

Doğumlar sonucu karın derisinde sarkma ve çatlaklar, karın içi organları çevreleyen karın duvarı kaslarında gevşeme oluşmaktadır. Ayrıca yaşın ilerlemesi ile birlikte karın bölgesinde yağ toplanmaları meydana gelir. Bu karın bölgesindeki fazla derinin ve yağ dokularının çıkartılması ile birlikte karın duvarı kaslarının gerginleştirilmesi ameliyatına karın germe ameliyatı (abdominoplasti) denir.

Posted in Beden Estetiği (Karın Germe) by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017
yüz germe

Yüz Germe

İlerleyen yaşla birlikte vücudun bütün bölümlerinde olduğu gibi yüzümüzdede yaşlanma belirtileri olarak bir takım değişiklikler görülür. Deride kırışıklıklar, güneş lekeleri, kaşların sarkması, göz altı torbaları, göz kapaklarında deri fazlalıkları, yanaklardaki sarkma ve doku azalmaları, boyun derisindeki kırışıklıklar ve sarkmalar en sık görülen sorunlardır. Yüz gençleştirme ameliyatları ile bu sorunlar giderilmeye çalışılır.

Yüz Yaşlanması

Yüzdeki yaşlanma belirtileri herkesde aynı şekilde gelişmez. Irklara, genetik-ailesel yapıya, iklime-çevreye, yüz iskelet ve deri yapısına, kiloya-sosyal yaşama vb bir çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin beyaz tenli-renkli gözlü kişilerde derideki kırışıklıklar erken yaşlarda görülmeye başlanırken, dolgun yanaklı-koyu tenli kişilerde yanaklar daha erken yaşlarda sarkabilir. Orta yüzü, alt yüzüne göre az gelişmiş olan yani elmacık kemikleri belirgin olmayan-üst çenesi biraz geride yerleşim gösteren asyatik toplumlarda; ortayüz yaşlanması ve yanakların sarkması erken yaşlarda görülür. Aşırı kilo alıp vermeler derideki elastikiyeti bozduğu için yaşlanma belirtileri erken görülmeye başlar.

Yaşlanma belirtileri açısından bütün anatomik üniteleri dikkate alınarak yüz; üç ana bölümde değerlendirilmektedir:

Posted in Estetik Ameliyatlar, Yüz Estetiği by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017
göğüs büyütme estetiği

Meme Büyütme ameliyatı, meme dokusu altına yerleştirilen silikon protezleri ile ya da hastanın vücundan alınan yağ dokusunun meme içerisine verilmesi ile meme hacminin artırılması ameliyatıdır. Bu girişim yapısal olarak küçük göğüsler için ya da aşırı kilo verme ve doğum sonrası küçülmüş, içi boşalmış memeler için uygulanabilir.

Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan silikon protezlerin round (yuvarlak) ve anatomik (göz yaşı damlası şeklinde) tipleri mevcuttur. Son yıllarda jel protezlerin”Cohesive” jel tipleri üretilmiştir. Bu protezlerde dış kabuk yırtılsa bile jel silikon dağılmamakta ve şeklini muhafaza etmektedir.

Posted in Meme Estetiği by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017
vaser liposuction

Vaser liposuktion

Vücudun belli bölgelerinde deri altında toplanan depo yağ dokularının Vaser yardımı ile eritilerek vakumla alınması işlemine vaser yağ aldırma yani vaser liposuction denir. Vaser liposuktion yağın daha iyi eritilmesi ve daha harmonik bir yağ alımına yarar, ayrıca derinin yağ alımı sonrasında sıkılaşmasına ve daha iyi adapte olmasına da yardımcı olur.

Vücudun her yerinde değişik oranlarda bulunan yağ dokusunun; bulunduğu yere göre farklı özellikleri ve görevleri vardır. Örneğin deri altında bulunan ve bütün vücudu saran yağ dokusu ile göz, bağırsak, damar-sinir gibi önemli organları saran yağ dokusu aynı özellikte değildir. Kişinin kilo alıp vermesinden farklı oranlarda etkilenir bazen hiç etkilenmezler.

Posted in Liposuction by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017

Kulak Estetiği

Kulağın doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi işlemine kulak estetiği ameliyatı denir. Çocuklarda önemli psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilen kulak şekil bozuklukları; kulak büyüklüğü ortalama 4-6 yaş arasında normal erişkin büyüklüğüne ulaştığı için bu yaşdan sonra ameliyat edilirler. Okula başlamadan kulağın düzeltilmesi sosyal uyum açısından daha iyi olur. En sık görülen şekil bozukluğu şikayeti kulağın başla yaptığı açının artmasından yani kepçe kulak olmasıdır.

Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe kulak ameliyatı kulak arkasından küçük bir kesi ile yapılır. Kulak kıkırdaklarının bozuk olan şekilleri düzeltilerek kalıcı iplerle tesbit edilir. Ameliyat genel anestezi veya sedasyon + lokal anestezi ile yapılabilir. 1-1.5 saat sürmektedir.

Posted in Kulak Estetiği by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
27 Kasım 2017

Üst Çene İlerletme Ameliyatı İzle

Üst Çene Ameliyatı

Hastaların Ortodontik hazırlıkları sonrasında genel anestezi ile ağız içerisinden, üst çenenin burun tabanı seviyesinden ayrıştırılarak dişli bölümünün ilerletilmesi ameliyatıdır. Üst çenenin asimetrisi, yana kayması gibi bir sorunuda varsa bunlarda düzeltilebilir. Ameliyat 1 saat sürer hastanede 1 gün kalınması yeterlidir. İyileşme ortalama 2-3 haftadır.

Üst çene ameliyatı hakkında daha fazla bilgi alabilmek için okuyabilirsiniz.

Posted in Videolar by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
27 Kasım 2017

Alt Çene Ameliyatı İzle

Alt Çene Ameliyatı

Ortodontik tedavi sonrası genel anesteziyle ağız içerisinden yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyatla çene ileri veya geriye alınarak ısırım ve solunum düzeltilir. Eğer varsa asimetriler ya da yana kaymalarda düzeltilebilir. Ortalama 1-2 saat arasında sürer, iyileşme ortalama 2-3 haftadır. Hastanede 1 gün kalınması gerekir.

Posted in Videolar by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
Butonları Göster
Butonları Gizle