Bildiriler

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1- Z.Ozsoy, I Cek, K. Ugurlu, U Alpay

A Propos D’un Cas D’osteochondrome du Condyle

23. Semaine Medicale Balkanique 24 – 27 Auguste 1994, Istanbul

 

B2-  J. Brie, B. Bonnin, E. Fassio, S. Mortillet, K. Ugurlu, D. Goga

Chondrosarcome Des Maxillaires: A Propos De Deux Cas, Revue de Litterature

22. eme Congres D’Associastion Francaise Des Chirurgiens Maxillo-Faciaux,

        13-14 Avril 1995, Beaune- France

 

B3- Th. Van Hemelryck, K. Ugurlu,  B. Bonnin, J. Brie, D. Goga

Bilan de l’utilisation des transplants osseux libres revascularises dans les pertes de   

       substance interruptrices de la mandibule- A Propos De 40 Cas.

       34. e Congres Francais De Stomatologie et Chirurgi Maxillo-Faciale, 13-15

Septembre 1995, Lile-France

 

B4- Kuran I.., Turan T., Karasoy A. Ugurlu K.., Egemen O.

Tip Projection and Rotation. Actual Change or Just Simulation

The 16. Congress Of ISAPS May 26-29, 2002 Istanbul, Turkey

B5- Ugurlu K., Karasoy A., Karşıdağ Hacıkerim S., Sade C., Tatlıdede S., Baş L

Our Hair Transplantation Applications

The XVI. Congress Of Isaps May 26-29, 2002  Istanbul, Turkey

B6- Tatlıdede S., Akbay S., Ugurlu K., Tosun U., Kuran I.

Our Applications Of Botulinum Toxin A For Periocular Area and Forehead

The XVI. Congress Of Isaps May 26-29, 2002  Istanbul, Turkey

 

B7- Ugurlu K.

       Mid-Face Reconstruction, Round Table

6th Congress of the European Federation of Societies For Microsurgery, June 20-23,

2002 Istanbul, Turkey

 

B8- A Karasoy, S Hacikerim, T Turan, S Tatlidede, K Ugurlu, I Kuran, A Sungun, L Bas

The Effect Of Local Pentoxifylline and  or Sodium Nitroprusside on the Healing                               

       of Full Thickness Skin Defects of Diabetic and Normal Rats

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5 2003, Athena-Greece

 

B9- A Karasoy, S Hacikerim, S Tatlidede, K Ugurlu, Gursel Turgut,I Kuran, L Bas,

Oznur  Aksakal

Our Eleven Years Experience Of Malign Melanoma; 54 cases

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5, 2003 Athena-Greece 

 

B10- A Karasoy, Ugur Tosun, Ilkay Huthut, K Ugurlu, S Tatlidede, I Kuran, L Bas,

Oznur  Aksakal

Retrospective Analyse of Our Advanced Stage Head and Neck Tumor Cases

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5 2003, Athena-Greece

 

B11- Ozcelik D. Ugurlu K. Turan T.

Reconstruction Of The Replanted Hand With Latissimus Dorsi Muscle And   

        Serratus Anterior Fascia Combined Flap

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5 2003, Athena-Greece

 

B12- Ugurlu K., Ozcelik D., Huthut I., Yildiz K., Kuran I., Bas L.,

Extended Vertical Trapezius Myocutaneus Flap For Head and Neck   

          Reconstruction

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1- 52003, Athena-Greece

 

B13-  Ugurlu K., Huthut I., Ozcelik D., Özer K., Sakız D.,Yildiz K., Bas L.,

          Epithelization process of free facial flaps used in reconstruction of oral cavity  

         mucosa defects: in dog model

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5 2003 Athena-Greece

 

B14- Ugurlu K., Turan T., Hüthüt I., Mandıracı S., Ozcelik D., Baş L.

Serratus Anterior Muscle Fascia and Scapular Bone Combined Flaps For   

         Reconstruction Of Wide Palatomaxillary Defects

6. Panhellenic Congress Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery.

October 1-5 2003 Athena-Greece

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

 

D1-  F. Yavas, S. Tatlıdede, K. Uğurlu, L. Baş.

Yüzde Kontur Bozukluklarına Kemik Grefti Uygulanması ve Geç postoperatif      

        Sonucları.

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volum 28 ,Sayi 1, 1994  ı

    

D2- Z. Ozsoy, K. Uğurlu, D. I. Cek, N. Arda, C. Canikoğlu

Kondil Osteokondromu

Istanbul Tabip Odası Klinik Gelişim Dergisi Cilt: 8, Sayi: 11 Kasim 1995

 

D3-L.Bas, I. Kuran, K. Uğurlu, C. Sade, A. Karasoy, T. Turan

Orbital ve Peri Orbital Yaralanmalarda Erken Cerrahi Girisim, Rijid Fiksasyon ve

       Greftlemeler.

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Bülteni Volum 34 ,Sayı 3, 2000

 

D4- F. Silan, K. Uğurlu, G. Karatekin  

       Izole Hemihipertrofili Olgularımız.

A.I.B.U. Düzce Tıp Fakultesi Dergisi 2(2)106-112, 2000

 

D5- K. Uğurlu, Z. Ozsoy, E. Guneren, C. Sade, H. Enhos, T. Basak

Sinir Defekti Onarımlarında Ven ve Sinir Greftlerinin Karşılaştırılması

       Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Bulteni Volum 35 ,Sayi 1, 2001

    

D6- S. Dindoust, K. Uğurlu, N. Arıkan, C. Sade, C. Tanık, S. Karamursel

Tavşan Siyatik Sinirlerinde Oluşturulan Defektlerin Onarımında Sinir Greftleri ile    

        Ven ve Ters Ven Greftlerin Karşılaştırılması. Deneysel Çalışma

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Bulteni Volum 35 ,Sayi 2, 2001

 

  D7- I. Hüthüt, C. Sade, K. Uğurlu, A. Karasoy, O. Egemen

Mandibula Fraktürlerindeki Deneyimlerimiz

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Bulteni Volum 35 ,Sayi 1, 2001

 

D8- I. Huthut, K. Uğurlu S. Tatlidede, S. H. Karsidag, A. Karasoy, I. Kuran

       Rectus Abdominis Flebinin Çok Yönlü Kullanımı.     

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volum 36 ,Sayi 1, 2002

   

D9- K. Uğurlu, A. Karasoy,S. Tatlıdede, A. Canpolat, H. Dobrucalı, L. Baş

Dev Bir Orbital Rabdomiyosarkom Olgusu  

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Bulteni Volum 36 ,Sayi 4, 2002 

 

D10- K. Uğurlu, U. Ileri, A. Karasoy, E. Cakmak, L. Baş

Travmatik El Başparmak Amputasyonunda Ayaktan Ele Parmak Transferi

          Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volum 37 ,Sayi 1, 2003

 

D11- K. Uğurlu, A. Karasoy, O. Egemen, B. Aksoy, L. Baş

         Ilk Ayak Replantasyonu Olgumuz

         Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volum 37 ,Sayi 2, 2003

      

D12- K. Uğurlu, E.  Fassio, A. Karasoy, I. Huthut, S. De Mortille, D. Goga, L. Baş

Serbest Serratus Anterior Flebi Ile Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonu 

Türk Plast. Rekonstr Est Cer Derg Cilt 11, Sayı 2, May-Agus. 2003

    

D13. Ayşin Karasoy, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Kemal Uğurlu, Özay Özkaya,

İsmail Kuran, Lütfü Baş, Öznur Aksakal

      Malign Melanomda 13 Yılda 65 Hastadaki Deneyimimiz: Retrospektif

      Çalışma

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12 (3), 153-157 (2004).

 

D14. Arzu Özcan, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Kemalettin Yıldız, Ercan Çakmak,

Kemal Uğurlu, Lütfü Baş

        Bilateral Pektoral Kas Flebi ile Geniş ve Enfekte Sternum Defektinin

        Örtümü

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 40 (4), 51-54 (2006).

D15Semra Karşıdağ,Mahmut Ulvi Kayalı , Arzu Özcan, Kemal Uğurlu , Leyla Türkoğlu

Kılınç, Lütfü Baş

         Bilateral medial uyluk perforatör flebi ile fournier gangreni onarımı

        Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16(3), 130-133 (2008). 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 K. Uğurlu, D.I. Çek, S. Akbay, A. Şenel

Akut Kraniofasial Travma Bulgularının Değerlendirilmesinde İki ve Üç boyutlu BT  

      Bulgularının Karşılaştırılması

      Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 1-4 Ekim 1994, Ankara

 

E2- E.Fassio, K. Uğurlu, S. De Mortille, J. Brie, B. Bonnin, D. Goga, G. Ballon

Serratus Anterior Flebinin Rekonstrüktif Cerrahideki Yeri

Fransa Tours Uni. Tip Fak. Maksillo-Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

1. Ulusal Rekonstrüktif  Mikrocerrahi Cerrahi Kongresi 3-4 Haziran 1995, Istanbul

E3- Th. Van Emerlyck, K. Uğurlu, S. De Mortille, E.Fassio, M.Rouif, G. Ballon

Serbest Vaskularize Kemik Transferlerinin Ekstremite Rekonstrüksiyonundaki    

        Yeri 

Fransa Tours Uni. Tıp Fak. Maksillo-Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Girne

 

E4- E.Fassio, K. Uğurlu, J. Brie, S. D. Mortille, Th. V. Emerlyck, B. Bonnin, D. Goga,

G.Ballon,

Torakodorsal Arterin Angüler Dalının Anatomik Disseksiyonu ve Klinik    

       Uygulanımı        

Fransa Tours Uni. Tıp Fak. Maksillo-Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

17. Ulusal Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Girne

 

E5- K. Uğurlu, Z. Özsoy, S, Akbay, E. Güneren, E. Eryılmaz

Hastanemizde İlk Başarılı Flep Uygulamalarımız

       Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

2. Vakif Gureba Tip Kongresi 8 Aralik 1995, Istanbul

 

E6-  Z. Özsoy, K. Uğurlu, E. Güneren, E. Eryılmaz

Ağır Kulak Deformite ve Yokluğunda Tek ve Çok Seanslı Rekonstrüksiyonların   

       Karşılaştırılması

Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 04-08 Eylül 1996, Bursa

 

E7-   E.Fassio, K. Uğurlu, A. Gözü, D. Goga, G. Ballon

Maksillo-Mandibular Defektlerde Serbest Bifasyal-Biskapular Fleple Onarım.

       1 Olgu

Fransa Tours Uni. Tıp Fak. Maksillo- Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 02-07 Eylül 1997, Antalya

E8- E.Fassio K. Uğurlu, A. Gözü, D. Goga, G. Ballon

Serratus Anterior Fasya Flebiyle Dorsal El Defektlerinin Onarımı.

Fransa Tours Uni. Tıp Fak. Maksillo- Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 02-07 Eylül 1997, Antalya 

 

E9- K. Uğurlu, D. Goga, E.Fassio, A. Gözü, O. Sorel

Class II Okluzyon Bozukluklarında Cerrahi Tedavi

Fransa Tours Uni. Tıp Fak. Maksillo- Fasial Cerrahi ve Stomatoloji Kliniği

19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 02-07 Eylül 1997, Antalya

E10- K. Uğurlu, Z. Özsoy, S. Akbay, E. Güneren, E. Eryılmaz

         Sinir Defekti Onarımlarında Ven Grefti ile Sinir Greftinin Karşılaştırılması

        Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 02-07 Eylül 1997, Antalya

E11- K. Uğurlu

         Vaskülarize Kemik Transferleri,  Panel

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

4. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 3-5 Aralik 1997, Istanbul

E12- G. Turgut, I. Hüthüt, F. Kabukcuoğlu, K. Uğurlu, I. Kuran

         Ayakta Lokalize JHF olgularımız ve serbest fleple cerrahi tedavisi.

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

21. Ulusal Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi 30Eylul- 3 Ekim 1999

E13. Kemal Uğurlu, Derya Özçelik, Semra Hacıkerim, Ayşin Karasoy, Lütfü Baş.

       Subscapular damar sistemine dayalı kombine fleplerin, fasyal unilateral

       kontur düzeltiminde kullanımı.

XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 30 Eylül – 03 Ekim 1999

Kuşadası.

E14. Buğra Sadıkoğlu, Soner Tatlıdede, Kemal Uğurlu, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş.

       Sialoblastoma: Tükrük bezinin nadir konjenital epitelyal tümörü: Bir

       olgu sunumu.”

XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 30 Eylül – 03 Ekim 1999

Kuşadası.

E15Kemal Uğurlu, Buğra Sadıkoğlu, Semra Hacıkerim, Tuğrul Turan, Lütfü Baş.

       Lateral nasal proboscis: Bir olgu sunumu.”

XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 30 Eylül – 03 Ekim 1999

Kuşadası.

E16- Ü. Ileri, K. Uğurlu, E. Çakmak, Ç. Sade, S Tatlıdede, I.Kuran

Nadir Rastlanan Konjenital Anomalili Olgularımız.

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

23. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2001, İstanbul

E17– A. Kurt, K. Uğurlu, S. Tatlıdede, O. Egemen, E. Fassio, L. Baş

        Merkel Hücreli Tümör: Dört Olgu Sunumu

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

23. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2001, İstanbul 

 

E18– K. Uğurlu, U.Tosun,  Ü.Ileri, T. Turan, N. Uzer

Mandibulada Yeni Bir Ilerletme Osteotomisi;  Hanhart Sendromlu Olguda

         Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

23. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2001, İstanbul

 

E19- A. Kurt, K. Uğurlu, G. Turgut, U. Tosun, L. Baş

        Insan Kadavra Tırnağının Ksenogreft Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

23. Ulusal Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2001, İstanbul

E20- K. Uğurlu, A. Karsoy, S. Mandıracı, S. H. Karşıdağ, T. Turan, L. Baş

Türkiye Popülasyonunda Normal Sefalometrik Değerlerin Literatürle 

         Karşılaştırılması.

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

23. Ulusal Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2001, İstanbul

 

E21Kemal Uğurlu, İlkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş.

        Travmatik damak defektli olgunun serbest skapular kemik ve serratus

       anterior kas fasyası kombine flebi ile onarımı.”

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu; 15-18 Mart

2001 Bolu.

E22– D. Özçelik, T. Turan,  F.  Kabukçuoğlu, I. Kuran, K. Uğurlu, L  Baş,  M. Başak

        Periost ve neonatal Duranın kırık zigoma modelinde kemik induksiyon      

        kapasitesinin gösterilmesi .

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27 Eylul- 1 Ekim 2000

 

E23.Kemal Uğurlu, Tuğrul Turan, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Lütfü Baş.

        Geniş palatomaksiller defektlerin serbest flepler ile onarımı”

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  27-30 Eylül

2001 İstanbul. 

 

E24İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim  Karşıdağ, Ayşin

Karasoy, İsmail Kuran.

        Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı

23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  27-30 Eylül

2001 İstanbul.

E25- A. Karasoy, I. Hüthüt, U.Tosun, K. Uğurlu, S. Tatlidede, I. Kuran

        Ileri Evre Baş-Boyun Tümörlerimizin Retrospektif Analizi

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

24. Ulusal Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18–20. Ekim 2002

E26 K. Uğurlu, E. Fasio, A. Karasoy, I. Hüthüt, L.Baş

Serbest Serratus Anterior Flebi ile Baş-Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonu

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

24. Ulusal Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18 – 20 Ekim2002, Ankara 

 

E27- A.Karasoy, O. Ozkaya, S. Tatlıdede, K. Uğurlu, Ü. Ileri, I. Kuran

11 Yıllık Malin Melanoma Deneyimimiz – 66 Olgu

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

24. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18 – 20 Ekim2002, Ankara

E28– K. Uğurlu, I. Hüthüt, K.Ozer, O. Egemen, K. Yildiz, L. Bas

Köpekte Fasya Flebi Modeli ve Oral Kavitede Fasya Iyileşmesinin    

          Değerlendirilmesi.

Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

24. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18 – 20 Ekim 2002,

Ankara

E29- K. Uğurlu, D. Özçelik, S. H. Karşıdağ, I. Hüthüt, L. Baş

Komplike Defektlerde Subskapular Pediküllü Çoklu Fleplerin Kullanımı

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

25. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14 – 17 Ekim 2002,

Samsun

      

E30– K. Uğurlu, S. H. Karşıdağ, I. Hüthüt, D. Özçelik, L. Baş

Konjenital Mandibulo-Maksiller Füzyon: Vaka Sunumu

        Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

25. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14 – 17 Ekim 2002,

Samsun

E31– K. Uğurlu, D. Özçelik, I. Hüthüt, Kemalettin Yıldız, L. Baş

Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Vertikal Trapez Myokutan Flap    

         Kullanımı.

    Şişli Etfal Eğ. Ar. Hastanesi Plast. Ve Rekons. Cerrahi Kliniği

25. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14 – 17 Ekim 2002,

Samsun

 

E32. Kemal Uğurlu, Bülent Saçak, İlkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra Karşıdağ, Lütfü

Baş.

      Desepidermize nazolabial flebin oral mukoza defektlerinin

      onarımındaki epitelizasyonunun değerlendirilmesi: Köpekte deneysel çalışma.

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül, 2005,

 

E33Onur Egemen, Kemal Uğurlu, Uğur Tosun, Bülent Saçak, Semra KarşıdağEthem

Güneren, Lütfü Baş.

       Fibrin yapıştırıcı kullanarak balık ağzı yöntemi ile mikrovasküler

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül, 2005,

E34Kemal Uğurlu,  Onur Egemen, Uğur Tosun, Bülent Saçak, Semra Karşıdağ, Lütfü

Baş.

        Alt göz kapağı konjoktivasının onarımında çıplak faysa lata ve oral

        mukoza greftlerinin karşılaştırılması: Tavşanda deneysel çalışma.

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül, 2005,

E35Semra Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

Acil Plastik Cerrahinin Önemi: 10.732 Hastaya Retrospektif Bakış.

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal  Kongresi. 14-17 Eylül, 2005,

E36. Özay Özkaya, Tufan Soydan, Semra Karşıdağ, Kemal Uğurlu, Damlanur Sakız, Lütfü

Baş.

        Multipl Condylomatöz Karsinoma (Warty Karsinom): Olgu Sunumu”

27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal  Kongresi. 14-17 Eylül, 2005,

E37.Çağatay Karşıdağ, Semra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, İlkay Hüthüt, Ayşin Karasoy,

Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Üst Ekstremite Yaralanmaları ile Gelen Hastaların Agresyon Düzeyinin

        Değerlendirilmesi.

10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 25-28 Mayıs, 2006, Antalya.

 

E38. Semra Karşıdağ, Mahmut Kayalı, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Hülya Doğan, Ahmet

Kaur, U. Tosun, L. Baş.

        Fasya ve Amnion Zarına Sarılmış Insan Tırnağının Fare Sırtına

        Uygulaması: Deneysel Çalışma.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,

E39Özay Özkaya, Çağatay Karşıdağ, Semra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, Uğur Tosun,

Ayşin Karasoy, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

         Estetik Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Vücut Dismorfik

         Bozukluk Sıklığı.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,

E40. Kemal Uğurlu, Semra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, Uğur Tosun, Nebil Yeşiloğlu, İlkay

Hüthüt, Lütfü Baş.

        Hanhart Sendromlu Bir Olguda Mandibulada Yeni Bir İlerletme

        Osteotomi Tekniği.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,

E41. Kemalettin Yıldız, Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Nebil Yeşiloğlu, Kemal Uğurlu, Ayşim

Özağrı, Lütfü Baş.

          Sıçan İnferior Epigastrik Arter Deri Flebi Modelinde Farklı Pedikül

          Önkoşullamalarının Flep Sağkalımı Açısından Topografik, Histolojik ve

          VEGF ile CD105 Antikorları Aracılığı ile İmmunuhistokimyasal Olarak

          Karşılaştırılması.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,

Ankara.

E42Semra Karşıdağ, Özay Özkaya, Arzu Özcan, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Lumbosakral Bölgede Dev BCC, Nadir Bir Olgu Sunumu.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül,

2006,Ankara.   

 

E43. Ümran Çetinçelik, Arzu Özcan, Semra Karşıdağ, N. Memişoğlu, Kemal Uğurlu, İlkay

Hüthüt, Lütfü Baş.

       Russel- Silver Sendromlu Bir Olgu Sunumu.

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,

Ankara.

E44Semra Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Acil Baş Boyun Yaralanmalarında Deneyimlerimiz.

6. Ulusal Trauma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya

E45Semra Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Acil Üst Ekstremite Yaralanmalarında Deneyimlerimiz

6. Ulusal Trauma ve Acil Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Antalya

 

E46Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Fevziye Kabukçuoğlu, A.

Mataracı, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Periferik Sinir İyileşmesinde Karnitinin Farklı Seviye ve Onarım

        Tiplerindeki Etkilerinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak

        Değerlendirilmesi.”

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir.

E47. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Kemalettin Yıldız, Nebil Yeşiloğlu, Kemal Uğurlu,

Fevziye Kabukçuoğlu, Lütfü Baş.

        Yara Çevresine ve Yara Tabanına İnfiltre Edilen Prokainin Sekonder

        Yara İyileşmesindeki Etkilerinin Araştırılması.”

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir.

E48. Kemal Uğurlu, Uğur TosunSemra Karşıdağ, Emre Gönen, Nebil Yeşiloğlu, Hüseyin

Sever, Lütfü Baş.

        Çıplak Serratus Anterior Fasya Flebi ile Parsiyel Faringoözofajial

        Defekt Onarımı.

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir.

E49. Semra Karşıdağ, Ersin Oba, Arzu Özcan, Halil Çağatay, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Periorbital Bölge Kırıkları Olan Hastaların Değerlendirilmesi

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir.

E50. Semra Karşıdağ, Mahmut Ulvi Kayalı, Arzu Özcan, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu,

Lütfü Baş.

        Bilateral Medial Uyluk Perforatör Flebi ile Fournier Gangreni

        Onarımı.

        29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir.

E51. Semra Karşıdağ, Bülent Saçak, Arzu Özcan, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Delay Yapılan Bilateral Çift Pediküllü Fasyokutan Fleplerle Geniş

        Meningomyelosel Defektlerinin Kapatımı.”

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007,

Eskişehir 

 

E52Kemal Uğurlu, Uğur Tosun, Semra Karşıdağ, Hüseyin Sever, Emre Gönen, Nebil

Yeşiloğlu.

        Çıplak Serratus Anterior Faysa Flebi ile Parsiyel Farengoözofajial

         Defekt Onarımı”

III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım, 2007, İstanbul

 

E53.Kemalettin Yıldız, Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Nebil Yeşiloğlu, Kemal Uğurlu, Ayşim

Özağrı, Lütfü Baş.

        Deri Flebi Modelinde Farklı Pedikül Önkoşullamalarında Sağkalımın

        Araştırılması

III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım, 2007, İstanbul.

E54. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Fevziye Kabukçuoğlu,

Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

         Farklı Seviye ve Onarım Tiplerindeki Periferik Sinir İyileşmesinin

        Elektrofizyolojik ve Patolojik Olarak Değerlendirilmesi.”

III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım, 2007, İstanbul.

E55Kemal Uğurlu, Semra Karşıdağ,  Arzu Özcan, Deniz Özgür Sucu, Lütfü Baş.

        Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları ve Fasiyal Asimetri.”

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008,

Antalya

E56. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş.

        Pediatrik Hasta Grubunda Serbest Doku Uygulamalarımız”

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008,

Antalya

  1. Semra KarşıdağArzu Özcan, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu,  Deniz Özgür Sucu, Lütfü

Baş

        Serbest Doku Aktarımları: Klinik Deneyimlerimiz.

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008,

  1. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Kemal Uğurlu, Selami Serhat Şirvan, Lütfü Baş.

        Serbest Nipple Vertikal Skar Meme Küçültme Ameliyatı Klinik

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008,

E59. Arzu Özcan, Ayşe Sanem Fıratlıgil, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Kemal

       Uğurlu, Lütfü Baş.

       Erken Evre Malign Melanom Olgusunda Pozitron Emisyon

       İncelemesi ve Bilgisayarlı Tomografi Çelişkisi.”

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008,

E60. Arzu ÖzcanSemra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu, Sami Ulhak Samin,

Lütfü Baş.

       Dermatofibrosarkom protuberanslı 5 olgunun Sunumu.”

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008, 

 E61. Arzu Özcan, Onur Sümer,Semra Karşıdağ, Ayşin Karasoy, Kemal Uğurlu.

          Ala Nasi Rekonstrüksiyonunda Tek Aşamalı Angüler Arter Bazlı Perforatör

          Flep

E62. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009,

  1. Kemal Uğurlu, Gürsel Turgut, Ayşin Karasoy, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Lütfü

Baş.

        Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Doku Aktarımlarımız.”

        31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009,

E63. Arzu ÖzcanSemra Karşıdağ, Selami Serhat Şirvan, Kemal Uğurlu.

        Lateral Torasik Arter Perforatör Flebi: Yeni Bir Deneysel Flep Modeli.

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009,

 E64. Arzu Özcan,  Semra Karşıdağ, Selami Serhat Şirvan, Deniz Özgür Sucu, Funda

Pehlevan, Kemal Uğurlu, Ergül Berber.

Sporadik Malign Melanomlu Hastalarda CDKN2A Gen Mutasyonları

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009,

E65. Ayşin Karasoy Yeşilada, Onur Sümer, Semra Karşıdağ, Selami Şirvan,  Kemal

       Uğurlu, Lütfü Baş.

       Mastektomi Dışı Meme Rekonstrüksiyonu Olgularımız

        31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009,

 

E66. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Selami Serhat Şirvan, Kemal Uğurlu.

Medial Uyluk Perforatör Flebi ile Fournier Gangreni Onarımı

        IV.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. 17-19 Aralık 2009, Antalya.

Online Randevu

WhatsApp