Kategori: Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi

7 Ocak 2018

 

 

 

 

ORTOGNATİK CERRAHİ

(Çene Bozuklukları Ameliyatları) 

Ortognatik cerrahi ameliyatları genelikle gelişimin tamamlandığı 17-18 yaşlarından sonra yapılır. Çene kemiğinde özel bir sorun olmayan herkesede ileri yaşlara kadar uygulanabilir. Örneğin uykuda nefes tutulması (sleep apne) yaşayan hastalarda çok ileri yaşlarda da uygulanabilmektedir.

Cerrahi planlamaya göre hazırlanmış ve ortodontik tedavisi tamamlanmış hastalarda çene cerrahisi öncesi ısırma plağı denilen bir akrilik plak yapılır. Tek çeneye ameliyat yapılacaksa 1, iki çeneyede ameliyat yapılacaksa 2 ısırma plağı hazırlanır. Bunlar ameliyat sırasında çenelerin kafa tabanına göre olması gereken ideal pozisyonlarını ve birbirleri arasındaki öngörülen ideal diş ilişkisini – ısırımı (oklüzyonu) sağlamak içindir.

Ortognatik Cerrahi Teknikleri

Ortognatik cerrahide klasik olan, sık uygulanan üç ameliyat vardır.

Üst çene bozukluklarında uygulanan ameliyatın tıbbi ismi Lefort I ameliyatı,

Alt çene bozukluklarında uygulanan ameliyatın tıbbi ismi sagittal split ameliyatı ve

Çene ucu bozukluklarında uygulanan ameliyatın ise tıbbi ismi genioplasti ameliyatıdır.

Bu ameliyatların hepsi genel anestezi altında yapılır, herbiri ortalama 1-2 saat sürer. Ayrı ayrı yada bereber uygulanabilirler. Hastanede 1-2 gün kalınması yeterli olur. İyileşme genellikle 1-3 hafta arasındadır.

Üst Çene Ameliyatı 

Ağız içerisinde üst dudakla, üst çene kemiği arasında yapılan bir kesi ile çene cerrahisi yapılır. Üst çene iskeletsel bozukluklarında (deformitelerinde), üst çene kemiği burun tabanından, diş köklerinin üstünden kesilerek (osteotomize edilerek ) dişli kemik bölümü serbestleştirilir. Bu sırada üst çene kemiği sadece yumuşak damak tarafından tutulmakta ve ondan gelen damarlarca beslenmektedir.

Üç boyutlu olarak hareketli hale gelen üst çene kemik segmenti; daha önceden hazırlanmış uygun ısırma plağı yerleştirilerek planlanan ideal yerine getirilir ve üst çenenin kalan kısmına, yeni pozisyonda mini plaklar ( küçük, paslanmaz alaşımdan delikli metal) ve vidalar aracılığı ile tesbit edilir.

Üst çene kemiği gereksinime göre ileriye, geriye alınabildiği gibi gömülme, sarkıtma, rotasyon gibi bütün işlemler yapılabilir. Ağız içerisindeki kesi eriyen bir iplikle dikilerek iyileşir. Bu ameliyat sırasında belirgin bir septum (burun) deviasyonu varsa düzeltilebilir, burun ucu düşüklüğü biraz giderilebilir. Aynı şekilde yumuşak dokularda askılanabilir.

Alt Çene Ameliyatı 

Alt çenenin iskeletsel bozukluklarında (deformitelerinde) ihtiyaca göre, alt çeneyi ileriye yada geriye almak için yapılır. Ağız içerisinde, her iki tarafda dişlerin arkasında alt çene kemiği üzerinde yapılan 3-4 cm lik bir kesi ile çene ameliyatı yapılır.

Alt çene kemiğinin (mandibula) içinden (her iki tarafdan) alt dudak ve alt dişlere duyusunu veren bir sinir geçmektedir. Kemik iç ve dış yaprak olarak uzunlamasına birbirlerinden ikiye ayrılırken bu sinir ameliyat süresince itina ile korunur. Sinir iç yapraklarda kalır ve zarar görüp görmediği her aşamada kontrol edilir. Çok nadir olmakla beraber eğer sinir hasar görürse mikrocerrahi teknikle (mikroskop altında) onarım sağlanır.

Alt çene için hazırlanmış ısırma plağı dişler arasına yerleştirilerek alt çenenin ve ısırımın ideal yeri belirlendikten sonra birbirinden ayrılmış iki kemik yaprağı yeni pozisyonda tekrar birbirlerine vida ile tesbit edilerek kemiğin bütünlüğü sağlanır. Vidalar boynun her iki tarafında açılan 3-4 mmlik çok küçük deliklerden yerleştirilir. Buralarda izler bir süre sonra belirsiz hale gelir ve görünmez.

 

Çene Ucu Ameliyatı 

Alt çenede kemikle dudak arasından yapılan 3-4 cm lik bir kesi ile ameliyat yapılır. Alt çene ucu, bozukluğun yapısına göre diş kökleri korunacak şekilde kesilir (osteotomize edilir). Bu sırada kaslardan gelen damarlarla beslenen ve hareketli hale gelen çene ucu kemik segmenti, gereksinime göre ileriye-geriye alınabilir, gömme-sarkıtma veya rotasyon yapılabilir, kemik tekrar mini plak ve vidalarla tesbit edilir. Ağız içerisindeki kesi eriyen iplerle dikilir izler görünmez.

ÇENE AMELİYATLARINDAN SONRA BAKIM

Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda ameliyat sonrasında; ağrı kesici, antibiyotik ve yüzün şişmesini azaltacak tedavilerin yanısıra serumlarla destek tedavisi yapılır. Hastanın yoğun bakımda kalmasını gerektirecek durum çok nadir görülür. Beslenmeye aynı gün sulu gıdalarla başlanır. Hastanın genel durumu düzeldikten sonra genellikle ameliyattan 2-4 gün sonra alt ve üst çene dişleri birbirlerine lastiklerle tesbit edilerek ağız 1-3 haftalığına kapatılır. Bu kemik iyileşmeyi daha güvenli hale getirir.

 

Posted in Ortognatik Cerrahi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU | Tags:
3 4 Ocak 2018

 

 

 

 

 

Alt Çene Ameliyatı

(Sagital Split Ameliyatı – kemiğin uzunlamasına ayrıştırılması)

Alt çene ameliyatı yüzün hareketli olan tek kemiğine uygulanır.  Alt çene kafatası ile yaptığı eklemin özelliği nedeniyle bir çok yöne hareket edebilmektedir. Beslenme, konuşma gibi çok önemli fonksiyonları vardır. Bir çok nedene bağlı olarak alt çenede ısırım sorunları, şekilsel ve estetik bozukluklar görülebilir ve bazen bunlar yaşamı ileri derecede zorlaştırabilir. Alt çene ameliyatı ile bunları düzeltmek erişkin her yaşda mümkündür.

Alt çene ameliyatı gerektiren çene bozuklukları en sık olarak küçük yaşlarda geçirilen kazalardaki çene ve çene eklemi kırıkları, diş çekimleri, parmak emme alışkanlıkları, doğumsal yapı bozuklukları, gelişimsel sorunlar, dil büyüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak görülür.

Alt çene bozuklukları her zaman üst çene ve yüz ile beraber değerlendirilir. Öncelikle bir ortodontik değerlendirme yapılır. Hastanın diş, dişeti yapısı ve dizilimi, kemik yapısı ve gelişim özellikleri, iskeletin yumuşak dokulara olan etkisi not edilerek grafileri istenir. Sefalometrik incelemeyi takiben ortodontik tedavi planlanır. Ortodontik tedavi sonrası yeterli diş dizilimi sağlandıktan sonra alt çene ameliyatı planlanır.

Alt çene ameliyatı tekniği

ihtiyaca göre, çeneyi ileri yada geri ye almak için yapılır. Eğer bir asimetri yada eğrilik varsa buda düzeltilmeye çalışılır. Alt çene ameliyatı ağız içerisinde, her iki tarafda dişlerin arkasında alt çene kemiği üzerinde yapılan 3-4 cm lik bir kesi ile yapılır.

Alt çene kemiğinin (mandibula) içinden (her iki tarafdan) alt dudak ve alt dişlere duyusunu veren bir sinir geçmektedir. Kemik iç ve dış yaprak olarak uzunlamasına birbirlerinden ikiye ayrılırken bu sinir ameliyat süresince itina ile korunur. Sinir iç yapraklarda kalır ve zarar görüp görmediği her aşamada kontrol edilir. Çok nadir olmakla beraber eğer sinir hasar görürse mikrocerrahi teknikle (mikroskop altında) onarım sağlanabilir.

Alt çene için hazırlanmış ısırma plağı dişler arasına yerleştirilerek alt çenenin ve ısırımın ideal yeri belirlendikten sonra birbirinden ayrılmış iki kemik yaprağı yeni pozisyonda tekrar birbirlerine vida ile tesbit edilerek kemiğin bütünlüğü sağlanır. Vidalar boynun her iki tarafında açılan 3-4 mmlik çok küçük deliklerden yerleştirilir. Buralarda izler bir süre sonra belirsiz hale gelir ve görünmez.

 

ÇENE AMELİYATLARINDAN SONRA BAKIM

Çene cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrasında; ağrı kesici, antibiyotik ve yüzün şişmesini azaltacak tedavilerin yanısıra serumlarla destek tedavisi yapılır. Hastanın yoğun bakımda kalmasını gerektirecek durum çok nadir görülür. Beslenmeye aynı gün sulu gıdalarla başlanır. Hastanın genel durumu düzeldikten sonra genellikle ameliyattan 2-4 gün sonra alt ve üst çene dişleri birbirlerine lastiklerle tesbit edilerek ağız 1-3 haftalığına kapatılır. Bu kemik iyileşmeyi daha güvenli hale getirir.

Posted in Alt Çene Ameliyatı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU | Tags: , , , , , , , , ,
4 Ocak 2018

ÇENE AMELİYATLARI

Çene bölgesi vücudun her açıdan en önemli bölümlerinden birisidir. Yeme, solunum, konuşma, mimik, tad alma, hissetme vb gibi bir çok yaşamsal fonksiyonun gerçekleşdiği bölgedir. Anatomik olarak üst ve alt çene yüzün üçde ikisini kapsamaktadır. Çene Cerrahisi, bu bölgenin doğumsal ve gelişimsel bozuklukları ile travma-tümör gibi bütün hastalıklarının tedavisinin yapıldığı cerrahi bölümdür.

29 Kasım 2017

Alt ve üst çenenin birbirleri arasındaki uyumsuzlukları yada deformiteleri nedeniyle yapılan ameliyatlara çene ameliyatları denir. Tıptaki ismi ortognatik cerrahidir. Bu ameliyatlar çoğunlukla çenelerden birisinin gelişme geriliğine yada aşırı gelişmesine bağlı olarak meydana gelen ısırım bozuklukları nedeniyle yapılır. Ameliyattan önce ortodonti uzmanlarınca dişlere tel takılarak dişlerin ameliyat için hazırlanması ve birbirlerine uyumlu hale getirilmesi gerekir. Bu tedavi kalıcı dişlerin çıktığı 12 yaşından itibaren başlanabilir.

Posted in Çene Ameliyatı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU | Tags: , , , ,
29 Kasım 2017

Dudak Damak Yarığı

Anne karnındayken ( embriolojik dönemde ) bebeğin yüz gelişimi sırasında üst dudağın ve damağın farklı nedenlerle birleşememesi  (füzyon eksikliği) nedeniyle oluşan yarıklara dudak  damak yarıkları denir.

Yarık dudak damak değişik ırklarda farklı oranda görülmekle beraber Avrupa da ortalama 750-1000 doğumda bir görülmektedir. En sık Japonlarda yaklaşık 600 doğumda 1 en az siyah Amerikalılarda yaklaşık 2200 doğumda 1 dir. Halk arasında tavşan dudak olarak da isimlendirilen bu hastalıkta olguların % 80’ninde  sadecedudak yarığı vardır, genellikle tek taraflı ve ağırlıklı olarak da sol taraftadır. Sol / sağ oranı 2/1 dir.

Posted in Dudak Damak Yarığı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU | Tags: , , , , , , ,
24 Kasım 2017

Çocuklarda kafatası bozukluğu genellikle (bıngıldak olarak bilinen) büyüme plaklarının erken kapanması nedeniyle meydana gelir. Buna kraniosinostoz denir. Kraniosinostozda kafatası bozuklukları hangi plağın erken kapandığına bağlı  olarak değişiklik gösterir. Gelişen kafatası bozuklukları ve bunları düzeltmek için yapılan Kafatası Ameliyatı deformiteye ve yaşa göre değişiklikler gösterir. Kafatası bozukluklarını daha iyi anlamak içinöncelikle bebek kafatasının normal gelişim sürecini bilmek gerekir.

Doğumdan sonra bebeğin beyin gelişimi ilk 3 yıl içerisinde çok hızlı olmaktadır. İlk 9 ayda iki katına 3. yılda

Posted in Kafatası Cerrahisi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU | Tags: , , , ,