Kategori: Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi

7 4 Ocak 2018

Alt Çene Ameliyatı

(Sagital Split Ameliyatı – kemiğin uzunlamasına ayrıştırılması) Alt çene kafatası ile yaptığı eklemin özelliği nedeniyle bir çok yöne hareket edebilmektedir. Alt çene ameliyatı yüzün hareketli olan bu kemiğine uygulanması açısından önemlidir. Beslenme, konuşma, solunum gibi çok önemli fonksiyonları vardır. Bir çok nedene bağlı olarak alt çenede ısırım sorunları, şekilsel ve estetik bozukluklar görülebilir ve bazen bunlar yaşamı ileri derecede zorlaştırabilir. Alt çene ameliyatı ile bunları düzeltmek erişkin her yaşta mümkündür. Alt çene ameliyatı gerektiren çene bozuklukları en sık olarak küçük yaşlarda geçirilen kazalardaki çene ve çene eklemi kırıkları, diş çekimleri, parmak emme alışkanlıkları, doğumsal yapı bozuklukları, gelişimsel sorunlar, dil büyüklüğü gibi nedenlere bağlı olarak görülür. Alt çene bozuklukları her zaman üst çene ve yüz ile beraber değerlendirilir. Öncelikle bir ortodontik değerlendirme yapılır. Hastanın diş, dişeti yapısı ve dizilimi, kemik yapısı ve gelişim özellikleri, iskeletin yumuşak dokulara olan etkisi not edilerek grafileri istenir. Sefalometrik incelemeyi takiben ortodontik tedavi planlanır. Ortodontik tedavi sonrası yeterli diş dizilimi sağlandıktan sonra alt çene ameliyatı planlanır.    

Çene Ameliyatları Çeşitleri Nelerdir?

Posted in Alt Çene Ameliyatı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU

4 Ocak 2018

Üst Çene Ameliyatı

Üst çene yüzün ortasında bulunan sağ ve sol iki segmentin birleşimi ile oluşan bir kemiktir. Üzerinde burnu bulundurur. Beslenme, konuşma, solunum ve koku alma gibi çok önemli fonksiyonları vardır. Üst çene ameliyatı ile bu bölgedeki şekil bozukluklarının düzeltimi sağlanır.

Posted in Üst Çene Ameliyatı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
5 7 Aralık 2017

Ortognatik Cerrahi Nedir? (Çift Çene Ameliyatı)

Çene bölgesi vücudun her açıdan en önemli bölümlerinden birisidir. Yeme, solunum, konuşma, mimik, tad alma, hissetme vb gibi bir çok yaşamsal fonksiyonun gerçekleşdiği bölgedir. Anatomik olarak çift çene yüzün üçte ikisini kapsamaktadır. Ortognatik cerrahi bu bölgenin doğumsal ve gelişimsel bozukluklarının yapıldığı cerrahi bölümdür.

Yüzün Anatomik Özellikleri

Ortognatik cerrahi de yüz üç bölüme ayrılarak değerlendirilir. Üst yüz ( alın – kafa tabanı), orta yüz ( üst çene – maksilla ) ve alt yüz (alt çene). Bu üç bölüm yükseklik olarak yaklaşık eşit uzunluktadırlar. Bu Lenardo Da Vinci ’nin tarif ettiği yüzdeki altın oranlardır. Hastanın yüzü üzerinde yapılacak bu ölçümler bize klinik olarak yüzün kendi içindeki oranları ve dengesi hakkında bir fikir verir. Baş, sağlıklı kişilerde boyun omurga kemikleri üzerinde bir terazi gibi dengede durur. Boyun kemiklerini bir terazinin ortası gibi değerlendirirsek yüzün ön bölümündeki yapıların ağırlığı ile başın arka kısmının ağırlığı yaklaşık eşit olmalıdır. Alt çenesi küçük olan bir kişinin burnunun daha büyük olması, alt çenesi büyük olan kişinin üst çenesinin ve burnunun görece küçük ve geride olması beklenir. Başının arka kısmı büyük olanın yüzünün öne doğru uzun olması başın makro statik dengelerini

Posted in Ortognatik Cerrahi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017

Çene Cerrahisi Nedir?

Çene cerrahisi terimi; çene bölgesindeki hastalıkları, bozuklukları, doğumsal anomalileri, travma ve tümörleri tanımaya ve tedavi etmeye yönelik faaliyet gösteren bir uzmanlık alanıdır. Tıpta ve Diş hekimliğinde bir çok uzman çene ameliyatı yaparak bu bölgenin hastalıkları ile ilgilenmekte ve tedavi düzenlemektedir. Diş hekimliği eğitimi 1900’lü yıllara kadar tıp eğitimi içerisinde bir bölüm olarak yapılırken daha sonra ayrı fakülteler olarak kurulmaya başlanmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan yani 2. dünya savaşından sonra savaş yaralılarının tedavisinde kazanılan büyük deneyimlerinin etkisi ile tıpta yeni uzmanlıkların sayısı hızla artmış plastik cerrahi uzmanlarından yüzle yoğun olarak ilgilenenler maksillo fasial cerrahi (çene yüz cerrahisi) uzmanlıklarını kurmuş ve çene ameliyatları yapmışlardır. Benzer gelişmeler Diş hekimliği bünyesinde de meydana gelmiş ağız içerisindeki diş ve etrafının cerrahisine yoğunlaşan Diş hekimleri Oral cerrahi ( Stomatoloji- Çene cerrahisi ) bölümlerini kurmuşlardır. Tıp ve Diş hekimliği fakütelerinde birer uzmanlık anabilim dalı olarak bulunan çene cerrahisi mezunları bir çok ülkede farklı eğitim almakta ve değişik uzmanlık isimleri altında ve aldıkları eğitim ve yönetmeliklerini göre faaliyet göstermektedirler. Bugün dünyada en sık görülen uygulama plastik cerr

Posted in Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
29 Kasım 2017

Dudak Damak Yarığı

Anne karnındayken ( embriolojik dönemde ) bebeğin yüz gelişimi sırasında üst dudağın ve damağın farklı nedenlerle birleşememesi (füzyon eksikliği) nedeniyle oluşan yarıklara dudak damak yarıkları denir. Yarık dudak damak değişik ırklarda farklı oranda görülmekle beraber Avrupa da ortalama 750-1000 doğumda bir görülmektedir. En sık Japonlarda yaklaşık 600 doğumda 1 en az siyah Amerikalılarda yaklaşık 2200 doğumda 1 dir. Halk arasında tavşan dudak olarak da isimlendirilen bu hastalıkta olguların % 80’ninde sadecedudak yarığı vardır, genellikle tek taraflı ve ağırlıklı olarak da sol taraftadır. Sol / sağ oranı 2/1 dir.

Posted in Dudak Damak Yarığı by Prof. Dr. Kemal UĞURLU
24 Kasım 2017

Kafatası Ameliyatları – Kraniosinostoz

Çocuklarda kafatası bozukluğu genellikle (bıngıldak olarak bilinen) büyüme plaklarının erken kapanması nedeniyle meydana gelir. Buna kraniosinostoz denir. Kraniosinostozda kafatası bozuklukları hangi büyüme plağının erken kapandığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Gelişen kafatası bozuklukları ve bunları düzeltmek için yapılan Kafatası Ameliyatı deformiteye ve yaşa göre belirlenir. Kafatası bozukluklarını daha iyi anlamak için öncelikle bebek kafatasının normal gelişim sürecini bilmek gerekir.

Çocuklarda Kafatası Gelişimi

Doğumdan sonra bebeğin beyin gelişimi ilk 3 yıl içerisinde çok hızlı olmaktadır. İlk 9 ayda iki katına 3. yılda

Posted in Kafatası Cerrahisi by Prof. Dr. Kemal UĞURLU