Doktor Arama

Çene Ameliyatını, Cerrahisini Kim Yapar? Çene Cerrahisi Nedir?

29 Kasım 2017

ÇENE AMELİYATINI – CERRAHİSİNİ KİM YAPAR

ÇENE CERRAHİSİ UZMANLIĞI NEDİR

Çene Cerrahisi, Çene hastalıkları, Çene Bozuklukları vb. çene bölgesini ilgilendiren hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgili olarak toplumda hatta sağlık camiasında bile biraz bilgi eksikliği ve terminoloji karışıklığı bulunmaktadır.

Sağlık mevzuatında çok sık değişiklikler yapılmasına rağmen bir çok meslek ve eğitim kurumunun kendi uzmanlık yada eğitim alanından kendilerine yakın diğer uzmanlık veya eğitim alanlarına doğru genişleme isteği engellenememektedir.  Bazende bazı meslek grupları üyelerinin toplumsal ve siyasi güçlerini kullanarak kendi profesyonel çalışma alanlarını bilimsel kriterlerin dışına taşarak genişletmekte ve toplumsal sessizlikten yararlanarak fiili durum yaratmaktadırlar. Bu durum çene cerrahisi uygulamaları ile ilgili olarak çok belirgin şekilde yaşanmaktadır.

ÇENE CERRAHİSİNİ KİM YAPAR

HUKUKSAL BOYUT

Türkiyede Diş hekimlerinin her platformda ve özellikle hastalara bu uzmanlığın sadece diş hekimlerinin bir uzmanlık alanı olduğunu belirtmeleri, ayrıca derneklerinin Danıştayda açtıkları dava nedeniyle Danıştay kararının ilgili küçük bir bölümü burada alıntılanmıştır.

          T.C. D A N I Ş T A Y – SEKİZİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2009/7850

8.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin……      

         Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi disiplini ilk kez (Ağız ve Çene Cerrahisi adı altında) 1947 yılında yayımlanan Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzükte uzmanlık ana dalı olarak düzenlenmiş olup, 1956 yılında yayımlanan Tababet İhtisas Nizamnamesinde de yine bir uzmanlık ana dalı olarak  varlığını korumuştur.

1961 yılında yayımlanan Tababet İhtisas Tüzüğünde ise (Çene Cerrahisi ve Plastik Cerrahi adı altında)  Çocuk Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Genel Cerrahi uzmanlık ana dallarına bağlı; 1962 yılında yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde de  (Ağız ve Çene Cerrahisi adı altında) Genel Cerrahi uzmanlık ana dalına bağlı bir ileri ihtisas alanı olarak yer almıştır.

1973 yılında yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve 2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde ise Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi disiplinine yer verilmemiştir.

Onun yerine hepsini kapsayan Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlığı ismi benimsenmiştir. Son olarakta 2009 yılında Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlığı tıp fakültelerinde plastik cerrahi uzmanlığı içerisinde tekrar kurulmuştur.  Görüldüğü gibi ülkemizde Çene Cerrahisive Plastik Cerrahi  1947 yılından beri iç içe ve ortak bir uzmanlıktır. Hukuksal boyut bu şekildedir.

ÇENE CERRAHİSİ EĞİTİMİ

Çene cerrahisi eğitimi; son yıllarda yapılan düzenlemelerle tıp fakültelerinde ve diş hekimliği fakültelerinde iki ayrı uzmanlığın içerisine yerleştirilmiştir. Tıp fakültelerinde eskiden beri devam eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin içerisinden yeni bir uzmanlık dalı çıkarılarak Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlığı kurulmuştur. Diş hekimliği fakültelerinde ise Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi adında bir uzmanlık kurulmuştur.

2009 yılında yapılan yasal düzenleme ile Diş Hekimliği Fakültelerinde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi adı altında kurulan bu bölümde, ulusal sınavı geçen diş hekimleri  5 yıllık diş hekimliği eğitiminden sonra 4 yıl uzmanlık olmak üzere 9 yıl eğitim görürler.

Tıp fakültelerindede Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi adı altında bir bölüm kurulmuş ve ulusal sınavı geçen tıp doktorları, 6 yıllık bir eğitimden sonra 5 yıllık  uzmanlık eğitimi olmak üzere 11 yıl eğitim alırlar.

Kliniklerin teorik olarak uygulama alanlarına bakıldığında (istisnalar dışarda tutulduğu takdirde)

Ağız ,Diş Ve Çene Cerrahları (Diş hekimleri ) ağız içindeki diş ve çenenin sınırlı bozukluk ve hastalıklarının tedavi ve cerrahisini uygulamaktadır ( Diş kistleri, diş implantları, gömük dişler vb.)

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahları ise (eski mezunlar çoğunlukla zaten Plastik, Estetik ve Rekonstriktif Cerrahda oldukları için) Baş ve Boynun- Yüz ve Çenenin bütün bozukluk ve hastalıklarını tedavi ve cerrahi uygulamalarını yapmaktadır. Bunun istisnası diş ve diş kemiğini içine alan bölgenin hastalıklarıdır. Örneğin diş kistleri, diş implantları, dişeti haslıkları ve cerrahisi gibi cerrahiler uygulama alanında değildir.

Gerçekte Diş hekimliği fakültelerinde yeni kurulmuş olan, Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlığının çalışma alanı yasalar ile sadece diş ve yakın komşuluğundaki çene kısmına yapılabilecek girişimle sınırlandırılmış olup tıp fakültelerinde verilen Ağız-Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlığı eğitimiyle hiçbir yönden denkliği yoktur.

Tıp fakültesi kökenli olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları (Ağız Yüz Çene Cerrahisidiplomalılar) önce 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi görürler. Daha sonra zorlu ulusal sınavlardan geçerek uzmanlık kazanıp, hastanede 5-6 yıl süren teorik ve pratik eğitimden sonra uzmanlık ünvanını almaktadırlar. Bu süre içerisinde çok sayıda acil, travma, tümör, doğumsal hastalık görür ve hocaları eşliğinde ameliyat yaparlar. Dolayısı ile sadece çenenin değil bütün vücudun cerrahı olurlar. Ek olarak mikro cerrahi teknikleri öğrenerek onarım konusunda en üst teknik becerileri kazanırlar. Bu zorlu eğitim döneminde çene bölgesininde yumuşak dokuları, kemik ve eklemleri, sinirleri – damarları ile ilgili anatomi ve hastalıkları hakkında bilgi ve deneyim edinirler.

Diş hekimliği kökenli çene cerrahları ise 5 yıllık bir diş hekimliği eğitiminden sonra eski mezunları çoğunlukla sınavsız olarak (2012 yılından sonra sınavla) diş hekimliği fakültelerinin Ağız, Diş Çene Cerrahisibölümünde (eski adı Çene Cerrahisi doktorası idi) 4 yıllık eğitimden sonra Çene Cerrahı olmaktadırlar. Uygulama alanı olarak ağız içerisindeki diş kökenli hastalıkların cerrahi tedavisini yapmakla sınırlıdır. Ancak bu isim benzerliği hastalarda bir karışıklığa neden olduğu gibi diş hekimlerinde de uygulama alanında sınır aşımlarına, yani gerçekte uzmanı olmadıkları alanlarda uygulama yapma sorununu beraberinde getirmiştir. Diş hekimi kökenli çene cerrahları içerisinden bazıları estetik ameliyaları (yüz germe, burun estetiği, çene estetiği vb.), yüzün ve çenenin büyük tümör ameliyatlarını, çenenin deformite ameliyatlarını yapmaktadırlar. Bu durum hem hukuki hem de etik önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Üst düzey eğitim almadan ve yeterince uzmanlaşmadan hiç bir işin yapılamadığı günümüzde maalesef çene cerrahisi konusunda bir kaos yaşanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Tıpta uzmanlık kuruluna (TUK), Sağlık Bakanlığına ve İdari mahkemelere çok sayıda başvuru olmuştur.

Leave a Comment